ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 5

Svetlana Rodin

Svetlana Rodin

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

הביולוגיה המולקולרית חוקרת את הדוגמה המרכזית ובפירוט היא עוסקת בין היתר במנגנוני שימור ה DNA ,בתהליך השעתוק של RNA מDNA ,בתרגום חלבונים על סמל RNA ,באינטראקציות השונות של מרכיבי המערכת ,תחום זה מכיל כלי מחקר טכניים רבים בעיקר גנטיקה וביוכימיה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X