ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

Shahlaa

Shahlaa

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

סיכום שיעור 12

בתחילת שיעור המרצה נתן לנו שאלות דוגמאות על המבחן

ולאחר מכן התחלנו שיעור על התמרה

שבתנאים רגילפ גן בדנא מטרה לתא שם הוא נמצא ואז מיצר חלבונים מסויים בכמות מסוימת

במקרה שהוא נחשף לקרינה או לכימיכאלים הדנר שלו יכול להשבר לחתיכות

הדנא השבור עלול להתחבר מחדש בצורה לא נכונה שעלולה לגרום ליצירת אונקוגן  ברגע שאונקוגן נוצר התא מיצר חלבונים בכמות גדולה מהרצוי או חלבון פגום וגורם לתא להפוך לתא סרטני שנראה שונה מתא נורמלי

כאשר תא סרטני משכפל את הדנא שלו ומחלק לכל תא נוצר העתק זהה של אונקוגן  כאשר התהליך של שכפול וחלוקה ממשיך הסרטן להתפשט

בוקר לאחר מכן על ההבדל בין תאים מתמרים לבין תאים נורמליים

האתים הנורמלים : הם בעלי צורה אופינית הרגילה לסוג התא ,אוריינטציה קבועה, מבנה צמיג יותר  ובסוף קולטנים אנטיגנים שמצוים על פני התא

תאים מותמרים: תאים שבורים, תאים עם אוריינטציה אקראית, מבנה צמיג פחות מתא רגיל ,קולטנים אנטיגנים שאינם מצויים על פני התא

תודה רבה

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X