ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 13

Shahlaa

Shahlaa

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

סיכום שיעור 13

בתחילת שיעור נעשה שיחזור על שאלות מבחן

ואז דובר על

גורמים לעילת היובל

שטיפוח גנים כשיש תפקיד חשוב לתירס ההיברידי

גורמים נוספים שיפור בטיפול בעשבי שוטים דישון זריעה

דובר גם ביצור בצמחים

לעומת חיידקים ופטריות

נדרשת אצלם פועלות לעיבוד חלבון

נדרשות מערכות גידול

נדרשת פעולת מורכבת לניקוי התוצר

דובר גם על ריצוף תא בודד

דובר על דוח של השירות הבין לאומי  לרכישת יתומים ביוטכנולוגיים

שבשנת 1996 התחילה תעשיית הגידולים המהונדסים

גידולים מהונדים גנטית היו 10 אחוז מסך כל השחים בעולם

כמות הגידולים המהנדסים עלתה ב 10 אחוז

אצלנו בארץ חל איסור  על גידול מסחרי של יבולים מהונדסים גניטית אך מתקיים ניסויים בגידולים טרנסגניים שאינם מיועדים עדיין לשווקים

ישראל מיובאת גידולים טרסנגנים רבים

דובר גם כלים מרכזיים בהנדסה גנטית

מניפולציה גנטית :

שימוש בגן מאורגנזם אחר

בידוד הגן

הכנסת גן לצמח

שינוי גן באותו אורגנזם:

זיהוי גן המשפיע על תכונה רלוונטית

שינוי גן

הכנסת הגו לצמח

תודה רבה

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X