ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 11

Hazim Atalla

Hazim Atalla

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

יתרונות – PCR

מגבלות – PCR
שיטה מהירה ופשוטה

ניתן לבצע על כמויות DNA קטנות מאוד )תא בודד(

יש לדעת את רצף גבולות הקטע אותו מעוניינים להגביר
אורך התוצר מוגבל ותלוי באנזים הנבחר
ניתן לבצע על התא עצמו )אין צורך לבודד(

יש טעויות בהכפלה וקבלת מוטציות

ג’ל אלקטרופורזה

polyacrylamide

שיטה להפרדת קטעי ה DNA על פי השוני במהירות נדידתם בשדה
חשמלי.
ההפרדה נעשית בג’ל.
הגורמים המשפיעים על מהירות הנדידה: המטען החשמלי והמסה
המולרית של ה- DNA .ל-DNA יש מטען שלילי העוזר למולקולה לנוע
לעבר האלקטרודה החיובית.

 

מכינים ג’ל – משטח הדומה לג’לטין.
• לחריצים קטנים בקצה הג’ל מכניסים את תערובת קטעי ה DNA
• יוצרים שדה חשמלי, הקוטב ה + נמצא בקצה המרוחק מהחריצים.
• קטעי הDNA נעים מקצה אחד לשני.
• קטעים קצרים רצים מהר והארוכים רצים לאט.
• צובעים את הגל.
• מקבלים שורה של פסים.
בכל פס עותקים באורך זהה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X