ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

פאטמה שחאדה שחאדה

פאטמה שחאדה שחאדה

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

מבנה ה-DNA מאפשר תורשה:
לאורך ה-DNA מפוזרים גנים הנושאים אינפורמציה ביולוגית החיונית לתפקוד האורגניזם.
ה- DNA חייב להיות מועתק במדויק לדור הבא כאשר התא מתחלק.
א. כיצד כל האינפורמציה ליצירת אורגניזמים קיימת בבסיסים הכימיים?
ב. כיצד כל העתקה מתבצעת באופן מדויק?

שחבור אלטרנטיבי alternative splicing
מספר הגנים של אדם קטן בהרבה מהמצופה
(-20,000 גנים במקום 100-150,000 גנים ששיערו שיש בהתחלה).
מאפשר יצירה של כמה חלבונים שונים מגן אחד
לכל וריאנט, צירוף שונה של אקסונים נבחר ל-mRNA.

ג’ל אלקטרופורזה
שיטה להפרדת קטעי ה DNA על פי השוני במהירות נדידתם בשדה
חשמלי.
ההפרדה נעשית בג’ל.
הגורמים המשפיעים על מהירות הנדידה: המטען החשמלי והמסה
המולרית של ה- DNA. ל-DNA יש מטען שלילי העוזר למולקולה לנוע
לעבר האלקטרודה החיובית.

DNA זבל יש תפקיד חשוב
משך עשרות שנים, המדענים סברו שמרבית הקוד הגנטי הוא חסר
משמעות, בעיקר חומר מילוי בין הגנים, וכי רק חלק זעיר – החלק
שמרכיב את הגנים – חשוב באמת. “המונח בו השתמשו תומכי
הגישה הזו היתה DNA זבל” אומר מייקל שניידר, גנטיקאי
באוניברסיטת סטנפורד שהשתתף בפרויקט. “אני סבור שכל מה
שנסכים עליו הוא שפשוט לא היה מונח טוב משום שזה היה פשוט
משהו שלא ידענו מה הוא עושה.”
לפיכך בשנת 2003 הקים המכון הלאומי לבריאות את פרויקט
ENCODEבתקציב של 288 מיליון דולר. החוקרים ביצעו למעלה
מ-1,600 ניסויים כדי להבין מה קורה באזור ספר לכאורה זה בגנום.
המחקרים התפרסמו בלמעלה מ-30 מאמרים התפרסמו בכתבי עת
מובילים לרבות סיינס, נייצ’ר ו-
.Genome Research.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X