ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

Hazim Atalla

Hazim Atalla

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

קביעת מין בעזרת FISH:

לאחרונה שכיחה יותר לצורך PGDהתופעה של קביעת מין העובר )זוגות שרוצים ילד ממין מסוים
לאחר כמה ילדים ממין אחר(.

 

DNA הומני )אנושי( :

לאדם יש כ- 20000 ~גנים, כאשר אורך גן = 3000-1000 ~ זוגות בסיסים

האינפורמציה נמצאת בסדר בו נמצאים הנוקליאוטידים, לאורגניזמים שונים יש
נוקליאוטידים בסדר שונה ולכן נושאים מסרים ביולוגים שונים.
ב-DNA יש את האינפורמציה ליצירת חלבונים המבצעים את הפונקציות הביולוגיות.
לאורך ה-DNA מפוזרים גנים הנושאים אינפורמציה ביולוגית החיונית לתפקוד האורגניזם.

ה- DNA חייב להיות מועתק במדויק לדור הבא כאשר התא מתחלק.

שכפול replication
תהליך הכפלת ה-DNA במהלך חלוקת התא

שעתוק transcription
תהליך בו מסונתזת מולקולת RNA מחלק ספציפי של ה-DNA=( גן(

תרגום translation
ייצור חלבון ממולקולת ה-RNA

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X