ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

haimbe

haimbe

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

שיעור מס’ 12 המשיך את הנושא של אנליזות ריצוף של חומצות גרעין.

חשיבות האינטרונים שמהווים כ-98 אחוז מה-DNA, אשר נחשבו עד לא מזמן כלא נחוצים, בהעברת אותות בקרה כחלק מתהליך הביטוי הגנטי. תהליכי השחבור והשחבור האלטרנטיבי ברמת ה-RNA . יתרונות וחסרונות ה-PCR ועקרונות אופן הכימות ב-PCR כמותי.לאחר מכן נתנה הרחבה על שיטת סנגר וריצוף קפילארי.

ההרצאה כללה מס’ סרטונים להמחשה למשל שיטת ריצוף שמבוצעת על מצבור של מקטעים בו זמנית והרכבתם בדיעבד (bridge amplification), סרטון על תהליך הריצוף של האילומינה ויון טורנט. ולבסוף, על טכנולוגית הננופור וננוסטרינג.

מרצה מ ע ו ל ה !!!

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X