ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 13

Smadarshar

Smadarshar

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

Cluster generation sequancing אנליזת ביטוי וריצוף מרחבי הולך לשנות את תחום המחקר הביולוגי ואבחון חולים.

שיטות לאנליזת וריצוף רקמות המטולוגיות בתלת מימד הכוללת אנליזת ביטוי חלבון ריצוף דנא ורנא.

Spacial transcriptomics genomics  x 10

אנלזת ביטוי ריצוף מרחבי יכולת אנליזה ברמת התא הבודד עם צביעה מקדימה עם נוגדנים פלורסנטים להשוואת ריצוף וביטוי.

Sequncing by syntesis.  שלבים עיקריים הכנת דוגמא יצירת קלסטר ריצוף ואנליזת מידע.

Ion torrenמרצף עי קרינה חשמלית

Single cell rna sequencing

השיטה הנפוצה בשיטות ריצוף

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X