ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

hanna morani

hanna morani

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

בתהליך השעתוק חלק מה- DNA במקום ספציפי נפתח
אחד גדילי ה- DNA משמש כתבנית לסינתזת ה- RNA
נוצר mRNA ( messenger ( )שליח(
m
תהליך השעתוק שונה מתהליך השונה משכפול ב:
א. שרשרת ה- RNA ניתקת מה- DNA בסוף התהליך
נותן אפשרות ליצירת כמה עותקים מאותו הגן לפי הצורך
ב. RNA שנוצר קצר מה- DNA
אורכו ככמה אלפי נוקליאוטידים

ה- RNA מורכב משני סוגי חלקים:
אקסונים ) exons ( = חלקים המקודדים לחלבון
אינטרונים ) introns ( = חלקים לא מקודדים המוצאים מה- RNA ומפורקים.
pre mRNA  תהליך ה- splicing שחבור  mature mRNA

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X