ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 13

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

בהרצאה זו דיברנו על שיטות ריצוף.

אנליזת ריצוף וביטוי מרחבי. זוהי טכנולוגיה שתשנה את כללי המשחק. בעתיד ישתמשו רק בה ככל הנראה.

הטכנולוגיה של GeoX יכולה לאבחן רקמה שלמה לפי התא הבודד. מקבלים אנליזה של כל הגנום על תאים שונים ואפשר לדעת פר כל תא.

ניתן לזהות תא בודד בעזרת נוגדנים פלורוסנטים אשר זורחים תחת מיקרוסקופ פלורסנטי בצבעים שונים ואפשר  לקבל ביטוי בכל תא ותא.

אפשר לחתוך גם את המידע לרמה של בסיסים בודדים של החומר הגנטי.

ניתן לעשות גם היברדיזציה ולחבר ביןכמה ביטויים בתאים.

אפשר גם להסתכל על כל תא בנפרד ועל ביטוי של כל הגנים שבו.

ניתן לעשות אמפליפקציה של המידע על ידי שימוש בpcr. ריצוף ואנילזה של במידע.

אפשר לבדוק את ביטוי החלבונים בתוך התא ברמה של החלבון הבודד

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X