ביוטכנולוגיה

סיכום שיעור 12

Wafa

Wafa

פרטי הסיכום

קורס: ביוטכנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

משקים את הגידולים מים מטופלים.
מדברים על ביות של האדם לפני 13000 שנה. הם הפכו מלקטים לאיכרים בעקבות מוטציה בחיטה שגרמה לה לשבירה והיא יצרה כך על ידי פיזור קרוב שזה של חיטה.
בחקלאות עד 1996 השתמשו במוטגנזה ולאחר מכן התחילה תעשייה של הנדסה גנטית.
היום הגידולים המהונדסים גנטית מהווים כ 10%.
להבדיל מהכלאה בה יש שילוב של לגן הרצוי לגן הטבעי, בהנדסה הגנטית כל הגן הוא הרצוי.
היום מנסים לגדל חלבונים שונים בתוך צמחים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X