ביוטנולוגיה

סיכום שיעור 12

Gadeer

Gadeer

פרטי הסיכום

קורס: ביוטנולוגיה

מספר השיעור: 12

סיכום השיעור

דיברנו על נגיפי דנ״א ורנ״א מסרטנים.

אמרנו שהרנא הם הרטרווירוסים והם מחולקים ל 3 :

1. רטרווירוסים נושאי אונקוגנים

2. רטרווירוסים המפעילים אונקוגנים תאים

3. רטרווירוסים המקודדים לגורמים מווסתי שעתוק .

הדנ״א המסרטנים שנקראים אדינווירוסים

מתמירים תאים של מכרסמים .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X