ביוטנולוגיה

סיכום שיעור 14

Gadeer

Gadeer

פרטי הסיכום

קורס: ביוטנולוגיה

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

בשיעור זה המשכנו קצת את שיעור 13 ודיברנו על גורמים לעלייה ביבול ואיך ביוכנולוגיה יכולה לגרום לזה . הקדשנו רוב הזמן לחזרות למבחן ולהסביר כל מיני נושאים שלא היו ברורים משיעורים קודמים וכמובן נתן לנו שאלות דוגמא למבחן .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X