ביותיכנולוגיה

סיכום שיעור 10

nisren

nisren

פרטי הסיכום

קורס: ביותיכנולוגיה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

Immunity and covid19

Protein expressionand purification.

NI NTA PURIFICATOIN.

RADIO ACTIVE RADIATION.

RADIUM EFFECT CONFIRMED.

THE ANATOMY OF ATOM.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X