בכיר בנק דם 2021

סיכום שיעור 3

genigi

genigi

פרטי הסיכום

קורס: בכיר בנק דם 2021

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מערכות מחשוב במעבדה וממשקיה

Lis, lims

מערכת לניהול המעבדה

הגדרת מערכת מידע

תחומים במערכת מידע במעבדה – סוגי מערכות

יש מערכות תומכות – לבקרת איכות, ניהול,הגדרות, אירכוב

מסדי נתונים שבהם נאגרים הנתונים במערכת

הגדרת ממשק

HL7 – פורמט להעברת נתונים רפואיים

ממשק תוצאות ללקוחות, כולל חיצוניים – תרשים זרימה

כספת – ספרייה מאובטחת ברשת

ממשקי מכשירים – בין מכשיר למערכת מעבדות

ממשק למכשיר – דרייבר

מידע נלווה לבדיקות במכשירים

ממשק הזמנות מלקוחות למעבדה

ממשק טבלאות תשתית אירגוניות

ממשק חיובים

ממשק הזמנות ותוצאות בין מעבדות (ספק)

ממשק ממוחשב לבדיקות קורונה

מערכת מאבדות בכללית

קריטיות של מע’ מעבדות בבתי חולים ובקהילה

פריסת מע’ מעבדות- לקוחות, מזמינים ועובדים

תהליך בדיקה בקהילה – בסיום יום עבודה המטופל מקבל תוצאות

תעוד משמורת הדגימה-בעבודה

ניהול ממוחשב של דגימה בבית חולים – תהליך שונה מקהילה

תהליך שדרוג מע’ מעבדות באתר

מע’ מרכזית או מבוזרת

חיידקים עמידים – תשתית אחידה לתוצאות מיקרו אחידות. יתרון – יכולת למפות לפי סוג חיידק

התפתחויות בתחום המעבדות – תחומים חדשים: זיהומים, ריצוף גנטי, גלוקומטר מוסדי, איידס,מענה קולי, בדיקות סקר אונליין, דם סמוי, סיווג רקמות, בנק זרע, הערכות לחירום, דיווח טלפוני, פתולוגיה דיגיטלית, ביו-בנק, מובייל

העתיד במעבדות – מערכות צבעוניות, מסך מרכז, עבודה במובייל, עבודה מהבית.

 

ניהול סיכונים במעבדות רפואיות

כלים אובייקטיביים, הבחירה של מה נשים בפוקוס-סובייקטיבית

מתים מרשלנות רפואית – מקום 3 מכל המחלות

הגדרת ניהול סיכונים

מטרת תהליך ניהול סיכונים

מניעת מימוש הסיכון

למה לא מונעים בזמן?

שלבי ביצוע הבדיקה – סדרה של תהליכים עם סיכונים

השקעה מול סיכון

הסטוריה של ניהול סיכונים – חשיפת המגזר הציבורי בפני תביעות

כשלים – במדיניות, ושם צריך להתמקד

שיפור המערכת ושיטות העבודה

רמת ההתכנות – מדד הסבירות

רמת החומרה – מדד ההשלכה

תאבון הסיכון – עד כמה הארגון מוכן שהסיכון יתממש

סיכון שורשי – מובנה

סיכון שארי – אחרי הבקרות

סיכון מטרה – שארי שאליו שואפים

טבלת הערכת הסיכונים

אחרי הסבב הראשון של הבקרות צריך לחסור ולבחון את התהליך שוב פעם

גורמי הסיכון השכיחים ביותר במעבדות רפואיות

ניהול פרואקטיבי של סיכונים מול רטרוספקטיבי

תרשים זרימה של התהליך, הערכת סיכונים לכל שלב בתהליך

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X