גיליון אלקטרוני למתקדמים

סיכום שיעור 1

hillabagaon

hillabagaon

פרטי הסיכום

קורס: גיליון אלקטרוני למתקדמים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

הוצאות לאי בודד
פירוט ינואר פברואר
רכב חשמלי 644 533
חשמל 253 2000
התפלת מים 122 100
ציוד 1244 1600
טלפון לוויני 366 543
שם מכירות 8/96 מכירות 9/96 הפרש הפרש בדולרים
גלעד אטון  ₪   88,000  ₪   56,000  ₪   32,000  $   7,619.05
חיים מוטל  ₪   68,000  ₪   57,000  ₪   11,000  $   2,619.05
עוזי טולמנץ  ₪   89,000  ₪   75,000  ₪   14,000  $   3,333.33
ליאת כאלף  ₪   80,000  ₪   70,000  ₪   10,000  $   2,380.95
משה בוגלי  ₪   95,000  ₪   75,000  ₪   20,000  $   4,761.90
סימי ידך  ₪   52,000  ₪   23,000  ₪   29,000  $   6,904.76
סה”כ מכירות  ₪ 472,000  ₪ 356,000  ₪ 116,000
מינימום  ₪   52,000  ₪   23,000  ₪   10,000
ממוצע  ₪   78,667  ₪   59,333  ₪   19,333
שער הדולר 4.2

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X