גישור

סיכום שיעור 8

טוהר מוראד

טוהר מוראד

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

גישור 19.02.21
שיעור 8 אחרון
טוהר מוראד ת.ז 211696919

אתיקה בגישור-
תפקיד המגשר הוא לסייע לצדדים בניהול משא ומתן, במציאת פתרונות ובקבלת החלטות. המגשר אינו שופט ואינו בורר. הוא יכול להיפגש עם הצדדים בנפרד, דבר שלשופט ובורר אסור לעשות, ולעזור להם בהעלאת פתרונות במידת הצורך, אך עליו לשמור על ניטראליות, לסייע לצדדים להגיע לפתרון מוסכם, ולהימנע מכפיית פתרון.

אתיקה של מגשרים מתארת את כללי ההתנהגות המצופים ממגשרים במילוי תפקידם. כללים אלו נובעים ממערכת יחסי האמון בין המגשר לבין הצדדים לגישור, וממערכות היחסים המיוחדות שיש למגשר עם מקצוע הגישור ועמיתיו המגשרים, עם הציבור, עם בית המשפט כשהוא מגשר בתיק בית משפט, ועם מרכז הגישור כשהוא פועל במסגרתו.

  1. חופש בחירה (הכרעה עצמית)
    המגשר יקיים את הגישור על בסיס עקרון של חופש בחירה לצדדים המגושרים, כשהצדדים חופשיים לקבל החלטות מתוך כשירות, באופן וולונטרי, ללא כפייה, על בסיס מידע רלוונטי.
  2. אי-משוא פנים
    המגשר ימלא את תפקידו ללא העדפה של צד אחד על פני צד אחר.

3.ניגוד עניינים
המגשר יימנע מניגוד עניינים או ממראית עין לניגוד עניינים בכל שלבי הגישור או יפעל לנטרלם.

4.כשירות המגשר
המגשר יקבל לטיפולו מקרה גישור ויקיים גישור רק כאשר הוא בעל המיומנויות הנדרשות לקיום הגישור.

5.סודיות
המגשר ישמור על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך מילוי תפקידו.

6.חריצות וזהירות
המגשר ימלא את תפקידו מתוך זמינות והקדשת תשומת הלב הנדרשת לקיום התהליך.

7.שמירה על כבוד האדם
המגשר ישמור על כבוד האדם במגעיו עם המשתתפים וגורמים אחרים.

8.יושר
המגשר ינהג ביושר במגעיו עם המשתתפים ועם גורמים אחרים.

9.יושרה מקצועית
המגשר ימלא את תפקידו מתוך מחויבות למהות הגישור ולתפקיד המגשר.

10.שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם
המגשר ימלא את תפקידו תוך כדי שמירה על מעמד המקצוע, על מעמד מרכז הגישור, ועל אמון הציבור במקצוע הגישור, בהליך הגישור ובמרכז הגישור.

11.הגינות
המגשר ינהג במילוי תפקידו בהגינות, תוך הקפדה על מילוי כל הסטנדרטים בהתאם לרוחם ולמטרתם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X