גישור

סיכום שיעור 8

Batya

Batya

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

בתחילת השיעור חזרנו על שיעור קודם, חזרנו על ניסוח מחדש,ועל עקרונות הניסוח מחדש.
למדנו על היפותזה – חולץ פקקי חשיבה ורגשות.
היפותזה – הנחה השערה על המציאות.
יש כל מיני סוגי היפותזות –
על המציאות
על נושא אחד
על הצד השני
על הדובר
על מימד הזמן.
ביצענו תירגול על היפותזה,

לבדוק על מה האדם תקוע ולנסות לתת היפותיזה.הרגש שנוצר כתוצאה מגירוי ואז אני חווה רגש ומייחס אותו למי שגרם אותו.יש נק’ שהשכל משפיע על הרגש. ז”א שיש לנו יכולת להשפיע על הרגש של האנשים דרך השכל.
אישור רגשות – רגש הוא תגובה לגירוי הוא מעורר עוררות כללית לא מוסברת – הערכה מוסברת – חוויה סובייקטיבית.
מהות ומטרת אישור הרגשות –

אני מסמן רגש
חוקר את זה
מקור הרגש- נותן ליגיטמציה
ובודק מה ניתן לעזות במסגרת הגישור
סיבות לביצוע אישור הרגשות –
כשרגש או תחושה מנהלים את המגשר זה מהווה מכשול לעבודה רציונאלית.
ונוצרת הזדמנות לראות את הפן האנושי

עושים עבודה עם רגש- זה נותן הזדמנות לצד השני לתת דרך להתחבר לצד האחר.

ישנם 3 סוגי רגש:

רגשות העשויים לקדם הידברות

רגשות מחלישי נוכחות

רגשות מחזקי נוכחות
למדנו על – תפוקות אפשרויות לאישור רגשות .
עברנו על מסלול אפשרי לעבודה עם רגש.
עבדנו על מפת נושאים ואינטרסים ועשינו סימולצייה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X