גישור

סיכום שיעור 8

צוריה ברויאר

צוריה ברויאר

רכזת מוגנות בהסעות ומוס"ח ברשות. מלוות בתי ספר בניהול עצמי. מורה לשעבר. בעל תואר ראשון ותעודת הוראה בחנ"מ. רעיה ואמא לארבעה מופלאים.

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

היפותזה= הנחה/השערה על המציאות

אפקט ההיפותזה- מאפשר לראות רחב, משחרר חסמי חשיבה/רגש, מאפשר לראות צרכים ולרדת מעמדות

סוגי היפותזות:

על המציאות- בהנחה שאין מגבלה של משאבים, שהאוצר יסכים

על נושא אחד- נניח שנפתר נושא המזונות, איך אז את רואה את ענין הילדים

על הצד השני- בוא נניח שהוא סולח/מבקש סליחה, יקפיד על..

על הדובר- בהנחה שחשוב לך לפתור בהסכמה

על מימד הזמן- בהנחה שאנחנו נמצאים לפני חצי שנה, בהנחה שכבר אביב

ביטויים חיצוניים למצבים טעוני רגש:

חוסר שליטה, סימני לחץ אי שקט בכי, ביטויי כעס האשמות שווא חוסר שקט, מגגנה מתקפה, השתתקות חוסר תגובה אפטיה

אישור רגשות:
במרבית המחקר הפסיכולוגי על רגשות, מקובלת התפיסה לפיה רגש הוא תגובה לגירוי, בדרך כלל חיצוני, בניגוד למצב רוח שמקורו לעתים גם פנימי. הרגש נוצר עקב גירוי= היוצר עוררות כללית לא מוסברת (חוויה גופנית ופעילות המערכת הסימפטטית)=הערכה קוגניטיבית של העוררות או מקורה= וחוויה סובייקטיבית של הרגש, לפי היחוס למקור מסויים.

הקוגניציה- התודעה היא זו שקובעת את הרגש:

בין הגירוי לבין התגובה הרגשית יש שלב קוגניטיבי. המשמעות לכך היא שהתערבות קוגניטיבית יכולה לסייע במתן פרשנות אחרת לגירוי ולפיכך לשינוי סוג הרגש או עצמתו.

השפעה על הערכה קוגנטיבית:

דוגמא לאפקט ההערכה הקוגניטיבית על היווצרות הרגש: ילד נופל במהלך משחק ואינו יודע איך להעריך את החוויה ומביט באימו. אם תגובתה היא של בהלה, הילד מעריך את המצב כמסוכן והוא מפחד ומגיב בבכי. אם אמו נותרת שליווה, הילד מעריך שאין סכנה וממשיך במשחק.

בחירה ברגש המתאים לגירוי בחדר הגישור:

 • בחדר הגישור עקרון הערכה הקוגניטיבית טרום הרגש מציע את האפשרות לכך שיש בידי המגושרים אפשרות לבחור בתגובה הרגשית שלהם ולמגשרים אפשרות לסייע בפרשנות המקלה על המצוקה הרגשית או מונעת אותה ומאפשרת ראיית דברים מכמה נקודות ראות.
 • מגשר צריך לסייע למגושר להבהיר את רגשותיו, להבין את מקורותיהם, לפחות בהקשר הסכסוך ולסייע למגושר לסבול מצבים רגשיים רבי עוצמה באופן קל יותר. המגשר צריך, בין היתר להיות מסוגל להכיל בעצמו רגשות קשים, מבלי להגיב עליהם באופן רגשי ומבלי להפריע לביטויים מוקדם מידי, גם כדי לא ליצור עבור המגושר שחזור של חוויית החסימה לה הוא בדרך כלל מורגל.

מהות ומטרת אישור הרגשות:

 • זיהוי והכרה ברגש מרכזי אצל המגושר, עיבודו או אפשרות להשהייתו, ותנועה מנטלית של המגושר לחשיבה רציונאלית ו/ או תרגום הרגש לנושא שעליו נעבוד בגישור.
 • דוגמא- מגשר: אמרת שאתה ממש כועס על רונית, זה בטח לא חוויה קלה (הכרה), מה עוד אתה יכול להגיד לי על כך ? (זו הזמנה פתוחה לספר סיפור/אינטרס/לגעת בכאב). מגושר: שהיא רימתה אותי כל השנים עם הבגידה זו. וזה מאד כואב. מגשר: אני שומע את הכאב.. ושתיקה..(להיות עם זה קצת), מה לדעתך הגישור יכול לעשות עם הכאב?

סיבות לביצוע אישור רגשות:

 • כשרגש/תחושה מנהלים את המגושר או מהווים מכשול לעבודה רציונאלית ולדיאלוג
 • כשרגש/תחושה קשורים מאד לנושא- אינטרס- פתרון- ואישורם יאפשר זיהוי מדויק של אינטרסים
 • הזדמנות לצד אחר לראות את הפן האנושי אצל הדובר ולהתחבר לכך, הזדמנו לחיזוק הברית בין מגשר למגושר.

תפוקות אפשריות לאישור רגשות:

 • אישור רגשות מאפשר איורור, קטרזיס, הפגת מתח, תיעול הרגש לאנרגיה מקדמת הידברות, ותרגום הרגש לנושא קונקרטי.
 • אישור רגשות פותח אפשרות לדיאלוג גם בין הנשמות של המגשר והמגושר ולאחר מכן בין נשמות המגושרים לבין עצמם ומהווה מפתח לחמלה, לקרבה, לאינטימיות ולעתים גם לפיוס ולמחילה.
 • סוגי רגש שונים יכולים לכוון את מהלכי המגשר- רגשות מחלישי/מחזקי נוכחות

היכן ומתי תאשר רגשות של המגושר?

 • אם אני תקוע בתוכן אני עובד על התהליך- עבודת רגשות זו אחת האפשרויות- המהלכים
 • שקול עד כמה עיבוד רגשות נחוץ כעת ובאיזו מידה/רק אמפטיה או תרגום לתוכן מעשי/עיצוב התהליך אחרת
 • וודא שהמיכל שלך מתאים?- יכולת להכיל, היחס שלי למגושר.. אהבה כמצב
 • בדוק מה הפורום והעיתוי הנכונים
 • התעלם מכל תוכן מהותי
 • התמקד בתוכן הרגשי או במוסיקה של הנאמר
 • חשוב מה הייתה החוויה שלך במצב דומה או דמיין סיטואציה קרובה

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X