גישור

סיכום שיעור 9

ValeryMaimon

ValeryMaimon

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

מטבע הדברים, מקום העבודה, בו האדם מעביר חלק ניכר משגרת יומו, מהווה מוקד ליצירת קשרים בין אישיים בין העובדים השונים, וכן בין העובד למעסיק. בדומה לכל מוקד חברתי, גם במקום העבודה צפויים להיווצר מדי פעם סכסוכים אישיים, כאשר במסגרת מקום העבודה סכסוכים אלו נוגעים במקרים רבים לתנאי העסקתו של העובד, וכן למאפיינים נוספים במסגרת יחסי העבודה במקום.

אף כי מרבית הסכסוכים במקום העבודה נפתרים באופן מקומי, וללא משקעים מיותרים, הרי שלעיתים סכסוכים אלו מתלהטים ויוצרים קושי ממשי להמשיך ביחסי העבודה בין הצדדים לסכסוך. מטבע הדברים, וככל שהסכסוך בין הצדדים מסלים, כך גוברת הפגיעה בהתנהלותו השוטפת של בית העסק, מה שעלול אף לסכן את עצם קיומו, ואת פרנסתם של העובדים עצמם.

מהו היתרון של גישור ביחסי העבודה?

בהתאם לחוקי מדינת ישראל, כל אדם אשר חש כי זכויותיו קופחו, רשאי לפנות למערכת המשפט בישראל בבקשה לסעד משפטי. הדבר תקף באופן מיוחד עבור העובדים, כאשר דיני העבודה בישראל מעוגנים בשורה ארוכה של חוקים, אשר מטרתם להסדיר ולהגן על זכויותיו של כל עובד, ולהבטיח את התנהלותו התקינה של בית העסק.

עם זאת, ובמרבית המקרים, סכסוך במסגרת יחסי עבודה אשר מתנהל בבית המשפט מקשה במידה ניכרת על ההתנהלות התקינה של בית העסק, הן במהלך הדיון המשפטי והן לאחריו. הניסיון מוכיח, כי סכסוך מסוג זה אשר מנוהל על ידי גורם חיצוני (בית המשפט), משרה אווירה רעה על ההתנהלות היומיומית במקום העבודה.

למרבה המזל, במרביתם המוחלט של המקרים, לשני הצדדים לסכסוך יש מטרה משותפת, והיא להבטיח את הישרדותו של בית העסק, שהינו מקור פרנסתם. מסיבה זו, וטרם הפנייה לערכאות משפטיות לצורך יישוב הסכסוך, מומלץ כי שני הצדדים ישקלו ברצינות את האפשרות של פנייה להליך גישור.

לרוב, ובניגוד להליך המשפטי המקשה על חזרה ליחסי עבודה תקינים בין הצדדים, הליך גישור המבוצע בהסכמה הדדית מאפשר לשני הצדדים לפתור את הסכסוך ביניהם בצורה מהירה, קלה, וללא משקעים מיותרים, אשר יפגעו ביחסי העבודה העתידיים.

איך מתבצע הליך גישור במסגרת יחסי עבודה?

במסגרת הליך הגישור, שני הצדדים לסכסוך מקיימים פגישה משותפת אשר עליה מנצח מגשר, איש מקצוע בעל הכשרה מיוחדת, אשר תפקידו הוא לנווט את הדיון בניסיון להגיע לעמק השווה בין הצדדים, ולפתור את הסכסוך בצורה יעילה ומלאה. במסגרת תפקידו, המגשר הוא זה שקובע מהו מספר המפגשים הנדרשים, כאשר במידת הצורך יש אף באפשרותו לזמן גורמים נוספים להשתתף בהם, וזאת כמובן בהסכמתם של שני הצדדים.

מטבע הדברים, כל סכסוך שונה מרעהו, ומסיבה זו הליך הגישור משתנה אף הוא בהתאם לאופיו ולמהותו של הסכסוך. אף כי לעיתים ניתן להסתפק אך במפגש אחד בין הצדדים, המוביל להסכמה משותפת בין הצדדים, הרי שלעיתים יש צורך במספר מפגשים, כאשר בחלקם המגשר נפגש באופן פרטני עם כל אחד מהצדדים, במטרה להבין לעומק את שורשי הסכסוך, ולפעול בהתאם לכך. יצוין בהקשר זה, כי בניגוד להליך הבוררות, במסגרת הליך הגישור המגשר אינו רשאי לכפות על מי מהצדדים תכתיב מסוים, שכן מדובר בהליך וולונטרי לכל אורכו.

משעה ששני הצדדים הגיעו להסכמה משותפת באשר לפתרון הסכסוך, ובמידה ומי מהצדדים פנה זה מכבר לבית המשפט בסוגיה, הרי שניתן להציג את ההסכם שהושג במסגרת הליך הגישור לבית המשפט לצורך אישורו. משעה שההסכם מאושר על ידי בית המשפט, הרי שהסכם הגישור מקבל מעמד של פסק דין משפטי, על כל המשתמע מכך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X