גישור

סיכום שיעור 7

אהרון כהן

אהרון כהן

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

פערי כוחות.

במהלך הגישור אנחנו עלולים לפגוש פערי כוחות בין הצדדים.

פערים אלו עלולים לייצר תחושת אי שיווין בים הצדדים ועלולים ליצר ריחוק של אחד הצדדים מן התהליך.

פערים לדוגמא:

פערים במידע קונקרטי:
•על המצב המשפטי, על מצב הילדים, על תנאי השוק וכו’
פערים במשאבים: כסף, קשרים, סטטוס, מעגלי תמיכה
פערים מובני הסכסוך
•פערים הנובעים ממה שבין הצדדים עצמם. אלו הם הפערים הקשורים לסכסוך עצמו ולעתים הם מקורו או מקור עצמת הלהבות:

יחסי מרות או כפיפות, תלות

יחסי תלות- כלכלית, רגשית, חברתית /חוסר עצמאות בקבלת החלטתות

יכולות היזק של צד אחד למשנהו- למשל ע”י חשיפת מידע רגיש, מניעת קשר עם הילדים וכו’

פערי כוחות/מבניים מידיים

חשוב כמגשר לדעת לזהות את הפערים ולפעול על לאזן:

זיהוי
בדיקת רלוונטיות– לאחר זיהוי, צריך המגשר להעריך האם פערי הכוחות עלולים לפגוע בהגינות ההליך- זרימה/המשכיות ו/או התוצאה.
קביעת תכלית למהלך- למשל שהתהליך יתנהל בהגינות, שלא ייכפה פתרון על החלש
חשיבה על פעולות שיגשימו את התכלית כמו:
–התמודדדות עם שני הצדדים
–התמודדות עם הצד החלש

התמודדות עם צד חזק

נכון גם לחזק את הצד החלש בצורה הבאה:

•לחפש חוזקות אצלו
•יותר- הכוונה, סיוע בהבנה,
•צירוף גורם מאזן/תמיכה
•לגייס רגשית השני

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X