גישור

סיכום שיעור 11

Tzofnat magory

Tzofnat magory

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

גישור 11

גישור בקהילה לעומת גישור פרטי – לגישור בקהילה יש יתרונות של הטמעת שיח חדש בקהילה, ופתירת סכסוכים לפני שהם מגיעים להסלמה.

דוגמא במצגת: פיצוץ בקיבוץ.
הערה לשקף האלטרנטיבות: יעיל = מהיר, חסכוני. אפקטיבי = פתרון שנותן מענה משמעותי ויש לו תפוקות (יכולות להיות נוספות כמו: חינוך לתקשורת וכו’)

בניית הסכמות – תהליך בקהילה שמטרתו ליצור הבנות. קצת שונה מגישור , לא מחוייב שיהיה סכסוך כדי לייצר תהליך של בניית הכמות. ההבדלים ביניהם בשקף: בין גישור לבניית הסכמות.

כשסכוך פרטי בקהילה עוברת תהליך של גישור שמערב את הקהילה הוא מקבל הקשר תרבותי – קהילתי,  פחות מאיים. הקהילה מבחוץ ומבפנים יכולה לעזור.

גישור בקהילה – הגוף חייב להיות אוטונומי לא כפוף למועצה, כדי למנוע ניגוד אינטרסים ולבנות אמון. המרכז מקבל ליווי מקצועי, ומייצר רשת של “נאמני” גישור, שמטמיעים את בגישור כתפיסה באופן טבעי.

סימולציה:
להגיד את הדברים כמו שהם – אם הוא אומר שהיא קפריזית, אז להגיד כך את הדברים: אז אתה אומר היא קפריזית. האדם יתקן את עצמו לעיתים כשהוא ישמע את עצמו.
להבחין בין שמות גנאי שלא מקדמים את הגישור אם נחזור עליהם, לבין מילים שמראות מהות כל שהיא שחשוב להם שתהיה מדוברת. כמו קפריזית.

כשנכנסים ללופ – צריך לעצור ולתרגם את העמדות:
למשל – החוגים והבגדים הכל אני מוציאה – לתרגם “את רוצה שהוא יידע שיש הרבה הוצאות”
או: “איך הסתדרנו על עכשיו עם מזונות של 1,500 ₪” – הוא בעצם רוצה לשקיפות, הוא רוצה לדעת על מה מוציאים
כשהוא אומר: “יש לי גם מים, חשמל , ארנונה, אוכל, לא רק לך יש תשלומים” : אני צריך לדאוג גם לעצמי.

ספציפית בנושא של בירור מזונות כשממצים את האינטרס אפשר להגיע לשאלה:  “אז שניכם רוצים שותפות בנושא של ההוצאות, עם איזה שהוא איזון בין חופש פעולה לשקיפות. אני רוצה לבקש מכם להביא לשבוע הבא טבלה של ההוצאות שלכם עבור רות מהשנה האחרונה. הכל כולל הכל – ביגוד, מזון, חטיפים לטיולים וכל מה שעולה על דעתכם… בשבוע הבא נשב על הרשימות שלכם ונפלח את ההוצאות להוצאות קבועות, הוצאות חריגות, והוצאות לא קבועות, ונוכל לשוחח סביב הנושא הזה בהתאם לנתונים ולראות על מה אפשר להסכים”.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X