גישור

סיכום שיעור 14

צוריה ברויאר

צוריה ברויאר

רכזת מוגנות בהסעות ומוס"ח ברשות. מלוות בתי ספר בניהול עצמי. מורה לשעבר. בעל תואר ראשון ותעודת הוראה בחנ"מ. רעיה ואמא לארבעה מופלאים.

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

סוגיות באתיקה

וולונטריות ההליך. הגעת הצדדים מרצון. חופשיים. מודעים לתהליך.

הוגנות ההליך והתוצאה.

 

סימולצייה: מבולקה בבית האבות “סבינו על כתפינו”

אני ייצגתי את ועד העובדים בקבוצה של אלאונור.

ש”ב להמשך- הצעת פתרונות- משוב שנתי על העובד ומצד העובד על ההנהלה ובכלל.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X