גישור

סיכום שיעור 14

Batya

Batya

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

סוגיות באתיקה:

 1. וולנטריות ההליך – יש לוודא כי הצדדים הגיעו באופן חופשי, מודעים להליך והגיעו מרצונם.

אישה שרק רוצה להתגרש ומוכנה לוותר על הכל. מה עושים?

חזרה לאינטרסים. פגישות נפרדות. בוחן מציאות. מה יהיה בעוד 5 שנים, הוגנות תוצאתית. הודעה על הפסקת ההליך מבחינת הגישור פעמים.

לבדוק שיש רצוניות ומודעות ויכולת לקבל החלטה עצמית.

 

 1. הוגנות ההליך והתוצאה – מתגרשת בכל מחיר, רוכב האופניים.

בני זוג שהאישה אומרת בפגישה נפרדת שיודעת שזה נגמר אבל אם הוא ידע את זה הבעל יתנהג בנקמנות ויהיה קשה להגיע להסכם ולכן אני רוצה להשאיר את הנושא של הסוף היחסים כמשהו פתוח. ניתן לעשות הסכם דו שלבי.אחרי תקופה נבחן את הדברים האישה במקרה זה אמרה שזה למרעית עין כי אני סיימתי עם היחסים האלה. למגשר יש חובת נאמנות כלפי שניהם וסודיות כלפי הבעל מהאישה ומעל הכל יש את ההוגנות. (הבעל רוכב אופניים חזות קשוחה ואני רואה כי הוא הולך לעשות לה את המוות). מה עליי לעשות? אני יודעת בוודאות שאם הוא ידע מראש ההסכם יהיה פחות סביר. אם יש מידע רלוונטי מוסתר לקבלת החלטות מצד ב’. לדוגמה אישה לקחת כסף שהיה רק על שמה וקנתה רכב כדי שלא תוכל לחלק את הכסף עם הבעל.

המגשר – בודק את האינטרס בהסתרה. אם אדע את האינטרס אוכל לתת כיוון. דבר שני: אוכל לעשות בוחן מציאות למשמעות ההסתרה. דבר שלישי: לעשות תהליך של גילוי במסגרת הגישור.

אם יש עדיין עמידה על הרצון להסתיר – אולי להודיע על סיום הגישור. אני לא יכול להיות שותף למעשה לא לגיטימי ולהסתרה.

ישנה אפשרות גם ליצירת הוגנות מאחורי הקלעים השאלה עד כמה המידע שהובא לידיעתי משפיע על הצדדים לקבל החלטות.

 

 1. מידע סודי – בעלת האוטו. דיברנו למעלה.
 2. ניטרליות פורמאליות ומהותית.
 3. מיהם הצדדים לגישור – הבת של המגושרים רוצה להיפגש בסודיות עם המגשר האם אני צריכה להודיע לצדדים? נראה שכן. או שלא אשמע את הילדה שלהם.
 4. שימוש לרעה בהליך הגישור – התצהיר ורוכב האופניים. – לא ניתן יד לשימוש לרעה בהליך.היבטי חקיקה:

  סעיף 79ג (א) מתייחס לגישור.

  סעיף ד – דברים שנמסרו בהליך גישור לא ישמשו כראיה הליך משפטי. אם אני בטוח שאין מעשה פלילי בהווה או בעתיד אני חייב לדווח.

  אם אזרח לא צריך לדווח לדוגמה על ששכן שלו מעלים מס גם אני לא צריך לדווח אבל אני לא אהיה שותף למרמה.

  סעיף ז’ לבית משפט יש שיקול דעת שלא לאשר או לתקן את הסכם הגישור.

  סעיף ח’ – אפשר לתת תוקף של פס”ד להליך גישור גם אם אין הליך תלוי ועומד.

 5. סימולציה

  עובד – מנכ”ל – ועד

  שמירה על סימטריה והניטרליות בין הצדדים.

  המגשר הוא תמיד עבור המגושרים.

  להקשיב זה לא אומר שאתה מסכים.

  יש מחלוקות וזה בסדר.

  אנחנו עם האנשים בכאב שלהם.

  אנחנו יכולים להראות הסכמות ואי הסכמות.

  עלינו להבין את המחלוקת דרך השיקופים.

  ניתן לכולם לדבר באופן שווה.

  טונציה מאוד חשובה שימוש בקול נעים בחירת מילים מכבדת.

  חוק המאמץ המזערי – המגשר “לא עושה כלום” מאפשר. ככל שאני אומר פחות יש יותר עבודה בחדר.

  “בואו נראה את הפערים ביניכם”

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X