גישור

סיכום שיעור 11

שלמה כובשי

שלמה כובשי

כלכלן במועצה אזורית שומרון

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

מה מאפיין גישור בקהילה?

יחיד מול רבים

נושאים חברתיים

יחסים נמשכים

מה התפוקות של גישור בקהילה?

תרבות ושפת דיבור של גישור

דיבור אחר דיאלוג

מאפשר לא להגיע לקצה

פתח לתושב שלב מוקדם

חסכון כספי ויעילות לצדדים

יוצר שת”פ.

 

 

בעיית הקיבוץ-

תפילה בקיבוץ, שכן עושה על האש, אין עזרה לנשים.

מה התהליך?

היכרות עם הקבוצות ומאפיינים שלהם.

דיון באסיפת חברים

גורם חיצוני

לבחון מה הנפיצות

עבודה עם מנהיגות קהילתית, עבודה לטווח ארוך.

אוטונומי – שמירה על הסודיות.

 

 

מציאת אינטרסים.

להפוך תלונה לבקשה.

למה אתה מתכוון ש…

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X