גישור

סיכום שיעור 14

שלמה כובשי

שלמה כובשי

כלכלן במועצה אזורית שומרון

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

שיעור 14

סיום הגישור

 • הגישור יכול להסתיים בצורות שונות:
 • הצדדים הסכימו על פתרון מתאים לסכסוך כולו
 • הצדדים הסכימו רק על חלק מהסוגיות בסכסוך
 • הגישור נדחה מסיבות שונות, כמו: בדיקת פתרון אפשרי על ידי בעלי סמכות החלטה בעניין, דחייה לשם טיפול, ועוד
 • פתרון זמני– הצדדים הנם נציגים של גורמים ואלו טרם החליטו
 • הצדדים לא הגיעו להסכמות כלל
 • הצדדים ביקשו לסיים את ההליך
 • המגשר החליט לסיים את ההליך

הפסקת הליך הגישור ע”י המגשר

 • פסילה עצמית של המגשר בשל סיבות כמו פגיעה בנייטרליות.
 • העניין אינו מתאים לדעתו לגישור.
 • בעלי הדין אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או שאינם משתפים פעולה עמו.
 • אין סיכוי סביר שהצדדים יגיעו להסכם.
 • המגשר מחליט שאינו יכול להיות צד לפתרון המתגבש בשל חוסר הוגנות בעליל.
 • הסכם הגישור אליו הגיעו הצדדים אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

בעלי הדין אינם משלמים את שכר הטרחה

קשיים במעבר מפתרונות להסכם

 • שאלת פרשנות לעקרון שהוסכם
 • הצדדים הסכימו למסגרת עקרונות ולא דנו בפרטים הקטנים
 • הצדדים הגיעו להסכמות בדבר הבעיה העיקרית, אך לא חשבו על כל ההשלכות של פתרון זה על נושאים וסוגיות אחרות.
 • קושי להיפרד מהסכסוך

ההשלכות:

 • רגרסיה
 • הוספת נושאים

 

 

הישגים הנובעים מקיומו של הליך הגישור (גם ללא הסכם)

 • הקטנת היקף המחלוקת.
 • הרחבת המידע אודות המקרה שעל הפרק.
 • שיפור יכולתם של הצדדים לנהל את היחסים ביניהם בצל הסכסוך.
 • העלאת הצדדים על מסלול של משא ומתן ישיר.
 • הסכמה על קריטריון אובייקטיבי לתקופת ביניים.

סוגיות באתיקה

 • וולנטריות ההליך – הקשיש
 • הוגנות ההליך והתוצאה- מתגרשת בכל מחיר*, רוכב האופניים (אמינות מול הוגנות)
 • מידע סודי – בעלת האוטו- בדיקת אינטרס ההסתרה, בוחן מציאות על משמעות ההסתרה, תהליך גילוי במסגרת הגישור, עמידה על הרצון להסתיר, הודעה על סיום הגישור.
 • ניטרליות פורמליות ומהותיות
 • מיהם הצדדים לגישור – הבת של ….
 • שימוש לרעה- הליך הגישור, התצהיר, ורוכב האופניים.

*מתגרשת בכל מחיר- רצוניות, מודעות , יכולת לקבל החלטה עצמית, פטרונליזים, חזרה לאינטרסים, בוחן מציאות, הישנות התוצאה, הודעה על הפסקת ההליך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X