גישור

סיכום שיעור 10

אהרון כהן

אהרון כהן

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

אנו נוטים לחשוב באופן אורכי אם א’ אז לא ב’ ומוציאים מהר מאוד דברים החוצה. הוא מבקש שנייצר חשיבה רוחבית שתתנהל בו זמנית בכמה ערוצים.

הוא מציע לחשוב בכמה כובעים/ זרמי חשיבה.

לבן – מידע – נתונים. כובע שחושב רק על נתונים שרלוונטיים למקרה.

צהוב – חשיבה לוגית חיובית. למה המקרה הוא חיובי למה זה יכול להצליח וכו’.

שחור – עכשיו תחשבו למה כל זה לא יכול לעבוד. אבל רק לוגית (מהראש)

אדום – הזמנה להגיב מאזור הרגש על המקרה, נותן לחשוב על המקרה, דמיינו ש.. ומה אתם חושבים על זה ? אוהבים? סולדים?

ירוק – הזמנה להתפרע, לחשוב הכי רחוק ורחב אילו לא היו מגבלות.

כחול- חשיבה על חשיבה. האם אנחנו חושבים יעיל, אולי צריך לפרק או לאחד תחומים בתוך המקרה

המטרה: גיבוש פיתרון מוסכם
.1הערכה ביקורתית
.2קביעת קריטריונים
.3פסילת אפשרויות:
ü  לא חוקיות, לא אתיות
ü  לא מציאותיות
ü  אין הצדדים מסוגלים לעמוד בהן
.4ניתוח והערכת פתרונות:
ü מענה לאינטרסים
üבחינה מול אלטרנטיבות
üהתאמה/הרחבה/שכלול של אופציות
üשיקוף ההסכמות המתגבשות

יצירת פיתרון אחד כולל

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X