גישור

סיכום שיעור 11

אהרון כהן

אהרון כהן

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

הגישור יכול להסתיים בצורות שונות:
•הצדדים הסכימו על פתרון מתאים לסכסוך כולו
•הצדדים הסכימו רק על חלק מהסוגיות בסכסוך
הגישור נדחה מסיבות שונות, כמו: בדיקת פתרון אפשרי על ידי בעלי סמכות החלטה בעניין, דחייה לשם טיפול, ועוד
פתרון זמני– הצדדים הנם נציגים של גורמים ואלו טרם החליטו
•הצדדים לא הגיעו להסכמות כלל
•הצדדים ביקשו לסיים את ההליך

המגשר החליט לסיים את ההלי

פסילה עצמית של המגשר בשל סיבות כמו פגיעה בנייטרליות.
העניין אינו מתאים לדעתו לגישור.
בעלי הדין אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או שאינם משתפים פעולה עמו.
אין סיכוי סביר שהצדדים יגיעו להסכם.
•המגשר מחליט שאינו יכול להיות צד לפתרון המתגבש בשל חוסר הוגנות בעליל.
•הסכם הגישור אליו הגיעו הצדדים אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

בעלי הדין אינם משלמים את שכר הטרחהקשיים במעבר מפתרונות להסכםקשיים

קשיים במעבר מפתרונות להסכם

§שאלת פרשנות לעקרון שהוסכם
§
§הצדדים הסכימו למסגרת עקרונות ולא דנו בפרטים הקטנים
§
§הצדדים הגיעו להסכמות בדבר הבעיה העיקרית, אך לא חשבו על כל ההשלכות של פתרון זה על נושאים וסוגיות אחרות.
§
§קושי להיפרד מהסכסוך
§

ההשלכות:

§רגרסיה

הוספת נושאים

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X