גישור

סיכום שיעור 13

orid

orid

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

üבדקת עד הסוף את כל הנתונים?

ü מדוע אתה חושב שעליו להסכים להצעה שלך?

ü את ערה לצורך שלו לראות את הילד?

ü האם זה כל כך קשה להתייעץ איתו לפני שהנושא מובא
לוועדה?

הניסוח מחדש:

 • הופך דרישה לבקשה
 • מעביר מוויכוח לשיחה
 • מאפשר שיחה על מה שצריך בהווה ובעתיד ולא על תלונות והאשמות מהעבר
 • כלי וגם תפיסה- לדבר על מה שמבקשים ולא על מה שלא בסדר
  • ללא האשמות – אתה צריך התחשבות
  • פוזיטיבי- אתה מבקש/חשוב לך שקט
  • מוחשי את לא נותנת לישון- אתה צריך מנוחה
  • בעתיד תפסיקי את זה מיד- אם תישן טוב תצליח מחר
  • מתייחס לדובר ולא לצד השני ככל האפשר
  • הדדי ככל האפשר- אז בעצם העניין הוא התחשבות

  üשימוש בשם עצם- התחשבות יחסי עבודה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X