גישור

סיכום שיעור 14

orid

orid

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

  • היפותזה= הנחה/השערה על המציאות

אפקט ההיפותזה- מאפשר לראות רחב, משחרר חסמי חשיבה/רגש, מאפשר לראות צרכים ולרדת מעמדות

סוגי היפותזות:

על המציאות- בהנחה שאין מגבלה של משאבים, שהאוצר יסכים

על נושא אחד- נניח שנפתר נושא המזונות, איך אז את רואה את ענין הילדים

על הצד השני- בוא נניח שהוא סולח/מבקש סליחה, יקפיד על..

על הדובר- בהנחה שחשוב לך לפתור בהסכמה

על מימד הזמן- בהנחה שאנחנו נמצאים לפני חצי שנה, בהנחה שכבר אביב

  • אין לך דבר מזיק להמצאה יותר מאשר חוש ביקורת האורב מאחורי הדלת, כדי להסתער על החסרונות של כל רעיון חדש.
  • חריצת המשפט בולמת את הדמיון…מכיוון שחריצת הדין בולמת את הדמיון, עליך להפריד את המעשה היצירתי מהמעשה הביקורתי.
  • הפרד את התהליך של חשיבה על החלטות אפשריות, מתהליך הבחירה בין ההחלטות הללו.
  • המצא תחילה, החלט אחר כך”.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X