גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 7

Elisheva Kleinman

Elisheva Kleinman

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

שיעור 7

14.02

מאפיינים קליניים של טריזומיה 21

עליה בשכיחות בהתאמה לגיל האם

הגורמים לטריזומיה 21

טריזומיה 13- שכיחות גבוהה,מאפיינים קליניים

תסמונת קליינפלטר XXY

תסמונת טרנר

תסמונת טריפל איקס

מוזאיקה

טריזומיה 18

סקר ביוכימי משולש

תבחין משולש

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X