גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 7

גידא בשארה

גידא בשארה

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

בשעיור היה התמקדות במחלות טריזומיות , בעיקר טרוזומיה 21 שגורמת לדאון סנדרום ,דיברנו על המאפיינים של חולים, שכיחות וגורמים למחלה, וכמה תורמת בעייה במיוזה אצל אמא ואבא להיווצרות המחלה , איזה בדיקות גנטיות משתמשים , דיברנו על טירוזמיה 13 ועל המאפיינים של המחלה וגם על טריזומיות בכרומוזומי המין . בחלק השני דיברנו על סקר גנטי : איזה שיטות , מה בודקים בטרימסטר ראשון שני ואיך הפקטורים השונים משתנים דאון ומצבים אחרים , ובדיקות פולשניות מי שפיר וסיסי שלייה .

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X