גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 5

Abeer hajj

Abeer hajj

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

סימנים מזהים להורשה XLD: פוגעת גם בזכרים וגם בנקבות , אך יותר נקבות חולות
דוגמה למחלה XLD: רככת העצמות.

YLD: תורשה אחוזה בY, מהאבא לבנים.
לזכרים חולים אבא חולים.

כמעט שאין גנים הממוקמים על גון Y.

sex limited traits:
רק זכרים פגועים , לכאורה YLD , אבל זכרים חולים אינם מעבירים לכל בניהים
כלומר הורשה ADהמוגבלת לזכרים

מיטוזה: תהליך חלוקת תאים שנועד לחדש את מלאי התאים ולהגדילו  מורכבת מארבעה שלבים:
1. פרופאזה
2. מטאפאזה
3. אנאפאזה
4. טלופאזה.

מיוזה: חלוקת הפחתה-במיוזה מתקיימת הפחתה של מספר הכרומוזומים בתא המין מ-N 2 כרומוזומים ל-N כרומוזומים, כך שלפני ההתלכדות בכל תא מין יש רק N כרומוזומים. (23 כרומוזומים באדם). לאחר ההתלכדות בין שני תאי מין תמיד ייווצר תא שיכיל רק N 2 כרומוזומים, בדומה לשאר התאים בגוף.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X