גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 7

Abeer hajj

Abeer hajj

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

 • רוב העוברים הטריזומיים מופלים עוד בזמן ההריון. בד”כ העוברים המגיעים לחיות הם אלה שטריזומיים לכרומוזומים 13,18,21 ולכרומוזומי המין (XYY,XXX,XXY)
 • מונוזומיות (חוסר כרומוזום): כל המונוזומיות האוטוזומליות הן לטראליות בשלבי התפתחות עוברית מוקדמים-הפלה טבעית.
 • טריזומיה 21:
  עלייה בשכיחות בהתאמה לגיל האם.
  הגורמים לטריזומיה 21:  ברוב המקרים NONDISJUNCTION בחלוקה המיוטית.
 • טריזומיה 13:
  השכיחות 1/5000 לידות חי
  50% מתים כבר בסמוך ללידה מעט מאוד שורדים את השנה הראשונה .
 • טריזומיה 18:
  שכיחות 1/3000 לידות חי
  רוב המקרים מתים בסמוך ללידה .
 • תסמונת קליינפלטר XXY
  שכיחות 1/1000 בלידות זכרים.
 • תסמונת טרנרX0,45
  שכיחות של 1/500 לידות בנות
  99% מהמקרים מופלים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X