גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 8

Abeer hajj

Abeer hajj

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

 • סקר הורים לא חודרני: MRI, MSAFP, US
 • סקר חודרני:
  1.סיסי שלייה – מבוצע בשבוע 10-13, בעזרתUS מכנסים מחט שואבים תאים מאזור ה-TERTIARY VILLUS מגדלים את התאים ב -TISSUE CULTURE.
  2. מי שפיר – מבוצע בשבוע 16-20, נעזרים ב US שואבים נוזל שמכיל חלבונים ותאים , החלבונים ניתנים לבדיקה מקבלים ערכים יותר מדויקים.
 • במקרים של IVF מחכים ליצירת בלסטומר אחרי 3 ימים בערך , שואבים תא אחד מתוך 8 התאים ובודקים את התא.
 • סיכונים בבדיקות מי שפיר:
  1/300-1/500 הפלה
  1%-2% הפלה טבעית
  זיהום
  פגיעה בעובר
  CLUBFEET

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X