גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 15

טטיאנה גלוביש

טטיאנה גלוביש

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

השיעור מתאריך 21.02.2021

 • המשך-מחלות כרומוזומליות
 • סקר הורים לא חודרני
 • סקר חודרני
 • טרימסטר ראשון והשני
 • מה הסיבות עליה אלפה-פרוטין של מי שפיר
 • Smith-Lemli-Optiz syndrome
 • פקטורים שמגבירים את הסיכון
 • AFT טיב הסמנים
 • סיבות עליה של MSAFP
 • MSAFT שינוים ברמה של הריונות
 • hCG טיב הסמנים
 • uE3 טיב הסמנים
 • סיבות ירידה uE3
 • Risk calculation -Bayesian
 • בדיקות סרולוגיות
 • ירידה של PAPP-A
 • בדיקות חודרניות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X