גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 4

מור כהן

מור כהן

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

יש סוגי הורשה שקשורה לY: אבא חולה מוריש לכל הבנים שלו מוריש לכל הבנים שלו את הגן החולה ולאף אחת מבנותיו הוא לא מוריש את הגן החולה. פסאודומיננטיות=מחלה רצסיבית. נישואי קרובים יגרמו לעץ משפחה להראות דומיננטי למרות היותו רצסיבי. תא סומטי-דיפלואידי 46 כרומוזומים 2n.  תא מין/גמטה/ תא זרע/ביצית הפלואידי 2 כרומוזומים 1n. מיטוזה=תהליך חלוקת תאים שנועד לחדש את מלאי התאים ולהגדילו.יש 4 שלבים. בשלב הטלופאזה הכרומטידות הגיעו לקטבים שונים. מיוזה= תהליך חלוקה בו  גמטות הפלואידיות מורכבות מ2 שלבים. לפני תחילת המיוזה מתרחשת סינטזה של RNA. חלוקה מיוטית 1-פרופאזה->מטאפזה->אנאפזה->טלופזה. ואז חלוקה מיוטית 2.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X