גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 9

Reem

Reem

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

יש עזים שמייצרות חלב שמכיל אנזים אנושי, חיוני להצלת חיי אדם; ויש תותים שהחדירו לתוכם גן מתוך דג
הסנדל, והגן הזה מגן עליהם מפני טמפרטורות קרות. התופעות האלה נשמעות כאילו הן ציטוטים מספרי
מדע בדיוני, אלא שהן גילויים ממעבדות מחקר בארץ ובעולם. הודות לחידושים מהפכניים בתחומי הגנטיקה
והביוטכנולוגיה ובאמצעות טכנולוגיה שנקראת הנדסה גנטית מצליחים המדענים לרתום לצרכינו תהליכים
המתרחשים בטבע.
הנדסה גנטית היא תהליך של שינוי גנים ביצורים חיים באופן מלאכותי כדי לשנות תכונות באורגניזם. לאחר
שהוכיחו שה-DNA הוא החומר התורשתי, שהקוד הגנטי הוא אוניברסלי וכך גם מנגנוני התעתוק והתרגום, היה
ברור לחוקרים שאפשר להעביר גנים מאורגניזם לאורגניזם, ועל ידי כך לשנות תכונות של האורגניזם “מושתל
הגנים” ואת התכונות של צאצאיו אחריו. ואולם, רק בשנות השבעים של המאה ה-20 פותחו שיטות שאפשרו
ליישם את ההנדסה הגנטית.
ההנדסה הגנטית מאפשרת לבודד גן שמקודד תכונה רצויה, להוציא אותו מאורגניזם אחד ולהחדיר אותו אל תוך
ה-DNA של אורגניזם אחר, ועל ידי כך ליצור אורגניזם מהונדס משופר. האורגניזם המהונדס נקרא יצור טרנסגני.
מולקולות ה-DNA שנוצרות על ידי חיבור מלאכותי במבחנה נקראות “מולקולות DNA רקומביננטיות”, משום
שהן מהוות צירוף חדש, שלא היה קודם לכן. הטכנולוגיה של ההנדסה הגנטית נקראת אפוא טכנולוגיה של DNA
רקומביננטי. אפשר ליצור DNA רקומביננטי ממקורות שונים: נגיפים, חיידקים, צמחים ובעלי חיים. למעשה, כל
האורגניזמים בטבע מהווים מאגר ענק של תכונות תורשתיות, והיכולת ליצור DNA רקומביננטי ממקורות שונים
פותחת את השער למגוון עצום של אפשרויות.
עד עידן ההנדסה הגנטית, השבחת צמחים ובעלי חיים נעשתה ברובה על ידי הכלאות. להנדסה הגנטית שני
יתרונות בולטים על פני הדרכים הקלאסיות של השבחה:
מהירות – הנדסה גנטית הוא תהליך קצר בהרבה מתהליך ההשבחה המבוסס על הכלאות ועל הכלאות חוזרות
הנחוצות כדי להעביר את התכונה הרצויה לזן שרוצים להשביח.
שחרור ממגבלות של קרבה אבולוציונית )שבירת מחסום המינים( – בהנדסה גנטית יכול החוקר לצרף גנים
ממקורות רחוקים שהכלאה ביניהם אינה אפשרית.

יש עזים שמייצרות חלב שמכיל אנזים אנושי, חיוני להצלת חיי אדם; ויש תותים שהחדירו לתוכם גן מתוך דג
הסנדל, והגן הזה מגן עליהם מפני טמפרטורות קרות. התופעות האלה נשמעות כאילו הן ציטוטים מספרי
מדע בדיוני, אלא שהן גילויים ממעבדות מחקר בארץ ובעולם. הודות לחידושים מהפכניים בתחומי הגנטיקה
והביוטכנולוגיה ובאמצעות טכנולוגיה שנקראת הנדסה גנטית מצליחים המדענים לרתום לצרכינו תהליכים
המתרחשים בטבע.
הנדסה גנטית היא תהליך של שינוי גנים ביצורים חיים באופן מלאכותי כדי לשנות תכונות באורגניזם. לאחר
שהוכיחו שה-DNA הוא החומר התורשתי, שהקוד הגנטי הוא אוניברסלי וכך גם מנגנוני התעתוק והתרגום, היה
ברור לחוקרים שאפשר להעביר גנים מאורגניזם לאורגניזם, ועל ידי כך לשנות תכונות של האורגניזם “מושתל
הגנים” ואת התכונות של צאצאיו אחריו. ואולם, רק בשנות השבעים של המאה ה-20 פותחו שיטות שאפשרו
ליישם את ההנדסה הגנטית.
ההנדסה הגנטית מאפשרת לבודד גן שמקודד תכונה רצויה, להוציא אותו מאורגניזם אחד ולהחדיר אותו אל תוך
ה-DNA של אורגניזם אחר, ועל ידי כך ליצור אורגניזם מהונדס משופר. האורגניזם המהונדס נקרא יצור טרנסגני.
מולקולות ה-DNA שנוצרות על ידי חיבור מלאכותי במבחנה נקראות “מולקולות DNA רקומביננטיות”, משום
שהן מהוות צירוף חדש, שלא היה קודם לכן. הטכנולוגיה של ההנדסה הגנטית נקראת אפוא טכנולוגיה של DNA
רקומביננטי. אפשר ליצור DNA רקומביננטי ממקורות שונים: נגיפים, חיידקים, צמחים ובעלי חיים. למעשה, כל
האורגניזמים בטבע מהווים מאגר ענק של תכונות תורשתיות, והיכולת ליצור DNA רקומביננטי ממקורות שונים
פותחת את השער למגוון עצום של אפשרויות.
עד עידן ההנדסה הגנטית, השבחת צמחים ובעלי חיים נעשתה ברובה על ידי הכלאות. להנדסה הגנטית שני
יתרונות בולטים על פני הדרכים הקלאסיות של השבחה:
מהירות – הנדסה גנטית הוא תהליך קצר בהרבה מתהליך ההשבחה המבוסס על הכלאות ועל הכלאות חוזרות
הנחוצות כדי להעביר את התכונה הרצויה לזן שרוצים להשביח.
שחרור ממגבלות של קרבה אבולוציונית )שבירת מחסום המינים( – בהנדסה גנטית יכול החוקר לצרף גנים
ממקורות רחוקים שהכלאה ביניהם אינה אפשרית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X