גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 11

Tali Fridman

Tali Fridman

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

אונקוגן הוא גן שפגם בו עלול להוביל להתמרה סרטנית. למעשה אונקוגנים מקורם בפרוטו-אונקוגנים שפעילתם לא תקינה. בדרך הכלל, פרוטו-אונקוגנים הם גנים מקודדי חלבון, בעלי תפקיד מפתח בחלוקת התא, גדילה, בקרת איכות הדנ”א או מוות תאי (אופופטוזיס). הפעלתם בצורה לא מבוקרת עלולה לגרום לחלוקה מוגברת ובלתי מבוקרת של התאים, כתוצאה מכך לגרום לגידול סרטני. דוגמא לאונקוגן BCR-ABL1 בכרומוזום פילדלפיה שקיבל את שמו משום שהתגלה בפילדלפיה בשנות ה60. כרומוזום פילדפיה הינו כרומוזום פגום כתוצאה טרנסלוקציה כרומוזומלית, בו חלקים מכרומוזום 9 וכרומוזום 22 מחליפים מיקום ביניהם. טרנסלוקציה  זו גורמת להיווצרות איחוי בין הגן BCR בכרומוזום 22 לבין ABL1 בכרומוזום 9. הגן המאוחה שנוצר מקודד לחלבון מאוחה בעל פעילות טירוזין קינאז שנמצא כל הזמן במצב משופעל ושולח מסרים לא פוסקים לחלוקת תאים. כרומוזום פילדלפיה מופיע בכל החולים בלוקמיה מילואידית כרונית CML, ומהווה סמן לזיהוי המחלה. יש לציין כי כרומוזום פילדלפיה מופיע בסוגי סרטנים נוספים אבל בתדירות נמוכה יותר. הגן החדש מייצר את החלבון טירוזין קינאז, המעודד התפתחות של תאי דם בלתי תקינים במח העצם. כרומוזום פילדפליה הוא תהליך נרכש הגורם למחלה, ואינו עובר בתורשה על ידי החולה לילדיו. לעומת האונקוגנים, ישנם גנים מדכאי סרטן או אנטי אונקוגנים. גנים אלו אחראים על עיכוב הגדילה התאית או לעידוד מוות תאי מתוכנן. בגידולים סרטנים רבים גנים הללו לא מבוטאים או נעדריםף לדוגמא עקב מוטציות. דבר זה מוביל להתפתחות גידולים סרטנים. מוטציות בגנים מדכאי סרטן גורמים לשינויים מולקולרים המובילים להתפתחות גידולים סרטנים. דוגמא לכך הם הגנים BRACA1  ו-BRACA2 המקודדים לחלבונים המעורבים בתהליכי בקרה בשעתוק ותיקון נזקי DNA. בהעדר חלבונים אלו, המעורבים בתיקון נזקי דנ”א, מחזור התא יתקדם ליצירת תאי בת המכילים חומר תרשתי פגום או מוטנטי. מוטציות בגנים BRACA1  ו-BRACA2 קשורות לנטייה תורשתית לפתח סרטן שד וסרטן שחלה. נשאיות מוטציות אלו בסבירות של 80% לפתח סרטן שד ו50% לפתח סרטן שחלה. כמו-כן, מוטציות בגנים הללו עשויים לגרום להתפתחות סרטנים אחרים כמו סרטם ערמונית וכדומה.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X