גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 9

Bella Khotemlyansky

Bella Khotemlyansky

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על התפתחות של סרטן. סרטן הוא שם כללי למחלות שונות שבהן תאי הגוף מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת. הצטברות של תאים כאלה יוצרת גידול ממאיר  – נאופלזיה (Neoplasm), ובמקרים מסוימים חלק מתאים אלה נודדים למקומות אחרים בגוף ויוצרים גרורות (Metastases). קיימת חשיבות גבוהה לגילוי מוקדם של סרטן בשלביו ההתחלתיים, בהם אחוזי הריפוי מסרטן גבוהים, בעוד סרטן שהתגלה בשלבים מאוחרים בדרך כלל אינו ניתן לריפוי ועלול לגרום למוות.

שמות סוגי סרטן ע”פ מקור הגידול:

  • לימפומה (lymphoma) – מערכת החיסון
  • לוקמיה (leukemia) – רקמת הדם
  • קרצינומה (carcinoma) – רקמת אפיטל
  • סרקומה (sarcoma) – רקמת חיבור + שריר

בתהליך תקין התאים מתחלקים רק בצורה מבוקרת. יכול להיווצר מצב, שבו התאים ממשיכים להתחלק גם כאשר אין צורך בהם ואז הם יוצרים גידול. ישנם שני סוגי גידולים: שפיר שאיננו הורס את הרקמה ממנה הוא נוצר, וממאיר (malignant) שהוא גידול סרטני. במקרה זה תאים מתחלקים ללא כל פיקוח וללא סדר, משתלטים על האבר שבו הם מתחלקים ומפריעים לתפקודו ואף מתפשטים לאיברים הסמוכים להם ומפריעים גם לתפקודם. הם עלולים לפלוש לרקמות מרוחקות באמצעות זרם הדם או הלימפה, להתיישב שם ולגרום להם נזק. תהליך שנקרא גרורה (Metastatis).

סרטן היא בעיקר מחלה של גנים. בדרך כלל סדרה של מוטציות בגנום, דרושות, על מנת שהתא יהפוך לסרטני. קיימת הבדלה בין גנים הנקראים אונקוגנים, שגורמים להתפתחות סרטן בתאים, בעקבות שינויים בגן, וגנים מעכבי סרטן (tumor suppressor genes), שפגיעה בהם מורידה את מערך ההגנה של התא מפני סרטן. מוטציות בגנים אלו יכולות להיגרם על ידי קרינה מייננת, כימיקלים מסרטנים (קרצינוגנים), תורשה של גנים שעברו מוטציה, וירוסים וחיידקים גורמי סרטן ופגיעה על ידי רדיקלים חופשיים.

בביולוגיה מולקולרית ניתן לתאר את המוטציות בגידול, ולצפות את התנהגותו ברמה מסוימת. לדוגמה, כ־50% מהגידולים מראים מחסור של גן מעכב סרטן p53 שנקרא גם “שומר הגנום”. לאחר מספר מוטציות בגנום, גן זה יורה לתא להיכנס לאפופטוזה (מוות תאי מבוקר), כדי לא לשמר את המוטציות הפגומות. אי תפקודו של גן זה מאפשר לתאים אלו להמשיך לחיות, ולהתחלק, וכך ליצור עוד תאים שלא מתים. הימצאות טלומרז גורמת לחלוקה אינסופית של התא. מוטציות אחרות מאפשרות לגידולים לפתח רשת כלי דם להספקת חמצן וחומרים מזינים לתא, או להיפרד מהרקמה שהם נמצאים בה ולעבור לרקמה אחרת.

מחלות סרטן למיניהן הן בעלות מרכיב גנטי משמעותי, הנגרם על ידי הצטברות של מוטציות סומאטיות אם באונקוגנים או בגנים המדכאים סרטן. בין הגנים שהשיבוש בהם עלול לאתחל תהליך סרטני אנו מבחינים בין גנים משמעותיים יותר (או מה שמכנים driver genes) לבין גנים משניים בחשיבותם (המוגדרים passenger genes).

אפיגנטיקה (Epigenetics) הוא התחום בביולוגיה העוסק בשינויים בתפקוד הגנים שאינם כרוכים בשינוי רצף ה-DNA עצמו. מתרחש עיצוב ביטוים של גנים מסוימים, החלשה או חיזוק של אחרים. מונח זה מתייחס לרוב לשינויים ברמת הכרומוזום המשפיעים על הפעילות והביטוי של גנים, אך ניתן להרחיב את המונח לכל פנוטיפ תורשתי שאינו נובע משינוי ברצף ה-DNA, כגון פריונים. שינויים אלו יכולים לנבוע כתוצאה משלבי ההתפתחות הטבעיים, וכן ממשובים חיצוניים ליצור, מהסביבה ומהעולם (כדוגמת דיאטה או לחץ נפשי).

כיום ידוע בוודאות כי מי שיש לה אחת מכמה מוטציות שזוהו בגן BRCA-1 או בגן BRCA-2 חשופה הרבה יותר מאשה מן היישוב להופעה של סרטן שד או שחלות, ואף בגיל צעיר – הסיכון להופעת סרטן שד אצל נשאית עומד על כ-75%. המוטציות הללו קיימות גם אצל גברים וגם הם יכולים להעבירם בתורשה לצאצאיהם. בדיקות לנשאות מבוצעת בדרך כלל בנשים שחלו בסרטן השד או השחלה – או אצל קרובותיהן הישירות של נשאיות של המוטציה. בדיקת נשאות מתבצעת באמצעות בדיקת דם פשוטה, שעוברת אנליזה במעבדה גנטית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X