גנטיקה קלינית

סיכום שיעור 10

Bella Khotemlyansky

Bella Khotemlyansky

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינית

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

בשיעור המשחנו לדבר על סרטן השד. סרטן השד הינה המחלה מאוד נפוצה. מרבית מקרי סרטן השד אינם תורשתיים. רק בכ-15%-10% מהמקרים הממאירויות נובעות מקיום גורם סיכון תורשתי. במרבית המקרים התורשתיים, ישנו סיפור משפחתי המתאפיין בריבוי מקרי סרטן שד באותה משפחה, באבחון המחלה בגיל צעיר (מתחת לגיל 50), ובהופעת מספר גידולים ממאירים באדם אחד, לדוגמא הופעה של סרטן השד וגם סרטן שחלה ו/או סרטן הערמונית. כיום ידועים מספר גנים, שמוטציות מולדות בהם מעלות באופן משמעותי את הסיכון להתפתחות סרטן השד.

מתוך הגנים המוכרים כיום, הגורם השכיח ביותר לסרטן שד תורשתי הוא מוטציות בשני גנים הנקראים: BRCA1 ו-BRCA2. מוטציות אחרות נדירות בהרבה. המוטציה בגן אחד (BRCA1 או BRCA2) באלל אחד מספיקה כדי להוביל להתפתחות סרטן. מתרחשת השתקה של גן התקין באלל השני דרך השתקה אפיגנטית או מוטציות שונות שנגרמות מגן לא תקין. הורשה היא מסוג autosomal dominant.

הגנים BRCA1 ו-BRCA2 ממלאים תפקידים שונים וחשובים בתא בתיקון נזקים לחומר התורשתי (ה-DNA ). כיום ידועות מאות מוטציות בשני הגנים הללו.

הסיכון לסרטן השחלה בנשאיות של מוטציות ב-BRCA1 ו-BRCA2 , גם הוא אינו ידוע במדויק, אך מדובר בטווח סיכון של 30%-50% לחלות בסרטן שחלה עד גיל 70.

נשים נשאיות של מוטציות ב-BRCA1 ו-BRCA2, מצויות בסיכון גבוה לחלות בסרטן שד ובסרטן שחלה. הסיכון בקרב נשאיות מוערך בכ- 80%-50% להתפתחות סרטן השד עד לגיל 70.

המוטציות ב-TSG הם בהרבה פעמים מורשות ומביאות לנטייה להתפתחות סרטן בגיל צעיר – תסמונות שונות כמו:

  • Li-Fraumeni syndrome (LFS)
  • Peutz-Jeghers syndrome
  • Cowden syndrome
  • Hereditary Diffuse Gastric cancer syndrome

ההורשה יכולה להיות מסוג mendelian (multiple tumors, bilateral, early onset) או sporadic (single tumor, unilateral, later onset).

דוגמה נוספת למוטציות שמביאות לחלות תורשתיות היא פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי.

מבחינה היסטולוגית נמצאים פוליפים אדנומטיים בכרכשת ובחלחולת. מספרם נע בין מאה לאלפי פוליפים, בגודל משתנה. פוליפוזיס משפחתית היא מחלה ממאירה תורשתית המועברת לפי חוקי מנדל על-ידי גן אוטוזומלי שולטני (Autosomal dominant).

הפגם הגנטי הוא בגן APC ומתבטא ב-100% מהחולים. 20% ממקרי הלוקים בפוליפוזיס משפחתית הם נרכשים ונובעים מהופעת הגן עקב מוטציה עצמונית. כל החולים הלוקים בפגם הגנטי יפתחו בסופו של דבר סרטן כרכשת. לזיהוי מוקדם של המחלה מבצעים בדיקה גנטית, קולונוסקופית או אנוסקופיה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X