גנטיקה קלינת

סיכום שיעור 10

Majdolin

Majdolin

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה קלינת

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

רברנו במפגש זה על גנטיקה של סרטן

.אפשר לאבחן מוקדם את הסרטן ולטפל בו מוקדם

דברנו על סוגי סרטן .

 

 

Sarcoma

Cartcinoma

Hematocatcionma

Lymphoaid

סרטן.מחלה גניטית פגיעה בגן .

סנדרומים מורשים לסרטן

גנטיקה וגנומיקה לאבחון סרטן

יש מספר גורמים לסרטן .גנים מסויים עוברים שינוים וזה גורם לסרטן

Driver gene.  גן מוביל והתפקידגנים מעורבים בבקרת תהליכים שקשורים לאנקוגנזה  חלק מהתהלכים ידועים וחלק לא ברור ולא ישיר

סרטונים קשורים עם הסבר מלא

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X