גנטיקה

סיכום שיעור 10

Maayanda8

Maayanda8

פרטי הסיכום

קורס: גנטיקה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

BRCA1 BRCA 2

שני גנים אלו אחראים על רוב סוגי סרטן התורשתיים

HEREDITATY COLON CA: סרטן של תאים אפיתלאיםלים במעי. רוב המקרים ספורידים י

יש חלק מרכיב גנטי – LYNCH

FAP מתחיל כספורדי אם אם לא מסירים פוליפ יתכן ויתפתח לסרטן.

בגן APC החלבון מבקר באופן ישיר או לא טרנסקפיציה . להתפתחות סרטנית יש משהו באינאקטציבציה של שני האללים שינויים גנטים נוספים המתלווים לאקטיביציה של KRAS.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X