ג

סיכום שיעור 8

ValeryMaimon

ValeryMaimon

פרטי הסיכום

קורס: ג

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

שלבי הליך הגישור

  • הכנה לגישור – ראשית, על הצדדים להבין את סוג ההליך ליישוב הסכסוך ביניהם ואת מטרותיו, על מנת שיוכלו להגשים את רצונותיהם במסגרתו. על כל צד לגבש את עמדתו וטענותיו באופן מסודר על מנת להציגם בפני המגשר. מבחינת המגשר, כולל שלב ההכנה לגישור את קריאת החומר הרלוונטי לסכסוך, וכן חשיבה ותכנון של מהלך הגישור בהתאם למאפיינים הייחודיים של המקרה ושל הצדדים עצמם.
  • פתיחת הגישור – בישיבת הגישור הראשונה יסביר המגשר לצדדים את מהות ההליך ומטרתו, וכיצד יוכל לעזור לצדדים להגיע להבנות ביניהם. בפגישה זו, שנערכת בנוכחות כלל הצדדים, יתחייבו הצדדים על כללי ניהול ההליך וייערך ביניהם הסכם גישור בנוגע לדרך העבודה המשותפת במהלך הגישור.
  • הצגת הסכסוך על ידי הצדדים – לאחר שיחת הפתיחה, יציג כל צד את טענותיו ואת עובדות המקרה כפי שהוא רואה אותן. מהלך זה מאפשר לצדדים לשטוח את שעל ליבם בפני המגשר ובפני הצד השני, והדבר מניח את היסודות להבנות שיגיעו, ברוב המקרים, בסיום ההליך.
  • זיהוי והבנת האינטרסים של הצדדים – זהו שלב חשוב מאד מבחינת המגשר, שכן הבנת עמדותיו של כל אחד מהצדדים הינה ליבו של הליך הגישור. בשלב זה ייתכן מאד שהמגשר ייפגש עם כל צד בנפרד כדי לבחון לעומק את רצונותיו וצרכיו על מנת למצוא עבורו פתרון הולם ומשביע רצון לסיום המחלוקת.
  • יצירת אופציות לפתרון – לאחר שהמגשר הבין את רצונותיו וצרכיו של כל צד, המגשר יתור אחר פתרונות אפשריים שיהיו מקובלים על שני הצדדים. חשוב לציין שמהלך זה צופה פני עתיד ולא פני עבר, ומטרתו אינה להכריע מי מבין הצדדים הוא “הצד הצודק” אלא מהן האפשרויות לגשר בין הצדדים ולמצוא פתרון שיהיה מקובל על שניהם ואף יביא לפיוס ביניהם.
  • הגעה להסכמות וניסוח הסכם – במידה והצדדים הגיעו להסכמות יערכו אותו המגשר או בעלי הדין עצמם בכתב ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך. על בעלי הדין לחתום על הסדר הגישור וכן על המגשר לקיימו בחתימתו.

לאחר שנחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי. בית המשפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור, וכן רשאי הוא לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסברים על הסדר הגישור.

במקרים מסוימים יעדיפו הצדדים לשמור את פרטי ההסכם בסוד, ואז תוגש לביהמ”ש הודעה לקונית על סיום הסכסוך והגעה להסכם גישור יחד עם בקשה להשבת אגרת בית משפט ככל ששולמה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X