דיני עבודה ויחסי עבודה

סיכום שיעור 11

Liat saat

Liat saat

ליאת עובדת בביטוח הלאומי בנתניה

פרטי הסיכום

קורס: דיני עבודה ויחסי עבודה

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

סוגיות קורונה – סיכום שיעור – 16.2.21

  • כל אדם חולה נכנס לבידוד . לא כל מי שנכנס לבידוד הוא חולה .

מחלת ילד  – כאשר ילד מחויב בבידוד ההורה נשאר להשגיח ולטפל בו בבית  . ניתן להמציא אישור מחלת ילד  .

  • אדם שנדבק בקורונה בזמן עבודה יכול להגיש תביעה לפגיעה בעבודה בביטוח לאומי .
  • תשלום לעובד בזמן בידוד – מהיום הרביעי יוכר כימי מחלה .
  • חל”ת – חופשה ללא תמורה . לא נותקו יחסי עבודה . העובד הפסיק עבודתו לתקופה מסוימת. כיום

בשל קורונה הרבה מעסיקים מוציאים עובדים לחל”ת.

  • קיימת חובת דיווח לקרן פנסיה בתקופת החל”ת . המעסיק צריך לדווח על כך . מעסיק לא יכול להוציא עובד לחל”ת ללא הסכמת העובד .
  • אדם שנמצא בבידוד מעסיקו לא רשאי להוציאו לחל”ת . זכאי לימי מחלה סעיף 4א .
  • האם ניתן לפטר עובד ששוהה במחלה אך ניצל את כל ימי המחלה שלו ? כן ,בתנאי שהסיבה לפיטורין היא לא בגין המחלה . אלא סיבה עניינית .
  • הודעה מוקדמת -כאשר לא נותנים לעובד הודעה מוקדמת , משלמים לו פיצי בגין כך.  זוהי חובה דו”צ של המעסיק והעובד .
  • מה דינו של עובד שמסרב לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ביגוד לרצון המעסיק ? העובד לא קיים את חובתו ועליו לשלם פיצוי למעסיק בגין הנזק שנגרם לו . כמו כן העובד לא יקבל שכר. ישנו גם פסק דין שאומר שהעובד לא יקבל שכר, אך לא ישלם בגין הנזק שנגרם למעסיק .

סיכול חוזה

 

במצב שהגן היה סגור בשל סגר , האם יש לקיים את חוזה התשלום ? האם ההורים צריכים לשלם תשלום ?

סיכול חוזה = מי שהפר חוזה  , החוזה יבוטל. במצבים בהם מפר החוזה לא יכל לצפות שיקרה משהו ( מלחמה לא ייחשב סיכול חזוה )  .

דיני סיכול מתייחסים למצב שאין אפשרות לקיים החוזה . בוחנים עקרון זה לפי תום הלב.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X