דיני עבודה

סיכום שיעור 8

Yaron

Yaron

פרטי הסיכום

קורס: דיני עבודה

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

דיני עבודה ויחסי עבודה

סיכום שיעור מספר 8

תאריך 16.2.21

 

סוגיות משפטיות בקורונה

כל מי שנכנס לבידוד נחשב חולה.

מחלה – מצב פיזי שנובע ממחלה.

אם הילד נכנס לבידוד וזקוק להשגחה – ההורה יוכל להגיש אישור על מחלת ילד.

עובד שחלה בקורונה – יוכל להגיש דמי פגיעה בעבודה.

תשלום בגין ימי בידוד – 4 ימים ראשונים על חשבון העובד והחל מהיום החמישי הימים מוכרים כימי מחלה.

עובד בזמן מחלה אינו יכול לעבוד בעבודה אחרת.

לא ניתן להוציא עובד לחל”ת ללא הסכמתו. אם העובד אינו מסכים, ניתן לפטר אותו.

אי אפשר להוציא לחל”ת בעקבות הקורונה עובד שנמצא בחופשת במחלה או עובד שנמצא בבידוד.

עובד שאין לו ימי מחלה צבורים, ניתן לפטר אותו, כל עוד אינו חולה. יש להוכיח שהפיטורין ענייניים.

לא ניתן להוציא עובד לחל”ת ללא הודעה מוקדמת. צריכה להיות הסכמה של העובד.

במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת, יינתנו לעובד פיצויים.

הוצאה כפויה של עובד לחל”ת הינה בגדר הרעת תנאים.

במידה ועובד יצא לחל”ת ממושך, משרתו תישמר לתקופה שלא תעלה על שנה.

עובד בחל”ת אינו רשאי להגיש למעסיק אישור מחלה כדי לבטל את החל”ת ולקבל דמי מחלה.

בחל”ת תנאי העבודה מושהים, אולם יחסי העבודה וחובת הנאמנות נמשכים.

דיני סיכול – עוסקים בחוסר האפשרות לבצע התחייבות חוזית בשל נסיבות בלתי צפויות.

בנסיבות כאלוף דיני הסיכול ייבחנו בהתאם לעיקרון תום הלב, השולל עמידה דווקנית על זכות חוזית, תוך התעלמות משינוי נסיבות, שמצדיקות התאמת החוזה לנסיבות החדשות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X