דיני עבודה

סיכום שיעור 8

Salman basis

Salman basis

פרטי הסיכום

קורס: דיני עבודה

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

שיעור מס 8

תאריך שיעור 16.02.2021

בשיעור זה סיכמנו את מה שלמדנו עד עכשיו

יחסי עובד מעביד

יש 4 מבחנים

מבחן חיובי

מבחן הקשר האישי

דיברנו על פרוגרטיבנ של מעסיק

קרטקיונים לתום לב בכריתת חטזה תקין

לראות שזה חוזה

לתת אפשרות להיות עצמי או שכיר

פרוגרטיבה ניהולית של מעסיק

דיברנו על חוקי המגן

חוזה חייב להיות בכתב

אפוטרופסים

חוק הגנת השכר

חוק שעות עבודה ומנוחה

דמי מחלה הגדרה

זכויות קוגנטיות

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X