דיני עבודה

סיכום שיעור 8

idity

idity

פרטי הסיכום

קורס: דיני עבודה

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

סקירה של סוגיות משפטיות בתקופת הקורונה.

אדם/עובד שנכנס לבידוד נחשב חולה.

אם ילד/ה נכנסים לבידוד וזקוקים להשגחת אחד ההורים,ניתן להגיש אישור מחלת ילד.

עובד/ת שחלו בקורונה יכולים להגיש תביעה לדמי פגיעה בעבודה.

תשלום עבור ימי בידוד 4 ימים ראשונים הם ע”ח העובד ומהיום החמישי ואילך נחשב כיום מחלה .

עובד שנמצא במחלה אסור לו לעבוד בעבודה אחרת.

לא ניתן לאלץ עובד לצאת לחל”ת בעקבות הקורונה עובד שנמצא במחלה או בבידוד. גם לא ניתן להוציא עובד לחל”ת אם אינו מסכים לכך. אך אפשר לפטר אותו.

עובד שאין לו מכסת ימי מחלה ניתן לפטרו אם אינו חולה. יש להוכיח שהפיטורים שלו עינייניים.

אם מבקשים להוציא עובד לחל”ת ,יש לתת לו הודעה מוקדמת,אם לא תינתן לו הודעה מוקדמת ,יאלץ המעסיק לתת לו פיצויים.

אם מוציאים עובד לחל”ת הוצאה כפויה זוהי הרעת תנאים.

אם עובד יוצא לחל”ת ממושך משרתו תשמר לשנה.

עובד בחל”ת לא יכול להגיש אישורי מחלה ולקבל דמי מחלה בזמן היותו בחל”ת.

בתקופת החל”ת יחסי העבודה בין המעסיק והעובד נמשכים וכן חובת הנאמנות אך תנאי העבודה מושהים.

דיני סיכול- עוסקים בחוסר אפשרות לבצע התחייבות חוזית בגין נסיבות שאינן צפויות.

בנסיבות האלה דיני הסיכול יבדקו בהתאם לעיקרון תום הלב, השולל עמידה על הזכות החוזית תוך כדי שמתעלמים משינוי הנסיבות אשר מצדיקות התאמת החוזה לנסיבות החדשות.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X