דיני עבודה

סיכום שיעור 10

adi bartov

adi bartov

פרטי הסיכום

קורס: דיני עבודה

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

שיעור אחרון:
אתיקה מקצועית – מערכת כללים שצמודה למקצוע. תפיסה סדורה של האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת מקצועית שהיא מסגרת מוגדרת …
יש חוק שזה סף כניסה, אחד המישורים לדון בבעיות זה מישור אתי (מלבד מישור פלילי וכו’), מדבר על ערכים.
בכל קוד אתי יהיה דברים שמשיקים להליך אזרחי, אך מבססים ערכים. דוג’ שמירה על פרטיות.
מצד אחד יש אידיאל מעשי, ראוי שהעובד יהיה כזה, או בעל המקצוע והן מבוססות על ערכים.
דילמה אתית היא בעצם שני ערכים שנפגשים, דוג’ חובת דיווח מול חובת סודיות / הגינות.
בכל מקצוע האתיקה מוסדרת וכתובה ובחלק מהמקצועות היא מוסדרת חוקית.
רוב כללי האתיקה מדברים על חשש מניגוד עניינים.
התנהגות מקצועית עומדת על ידע, רגישות אתית, הקניית דרכי דיון וקבלת החלטות.
גישת כלל הזהב – עשית הישר והטוב.
אם יש ניגוד עניינים, כך אני יכול לקבל החלטה שסותרת את העניין.
נאמנות למקצוע ונאמנות למעסיק שלי –ריבוי נאמנויות מהווה הרבה פעמים ניגוד אינטרסים. זה עלול להביא לקפח זכויות של אנשים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X