הטרדה מינית

סיכום שיעור 3

Moshe Maximov

Moshe Maximov

פרטי הסיכום

קורס: הטרדה מינית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור מס שלוש

 

קשה להבחין בין חיזור להטרדה מינית גם בתי משפט לא הצליחו לקבל החלטה בונה לגבי זה.

הטרדה מינית יכולה גם להתפרש גם כמילים יפות העלולים להתפרש בצד השני כפוגעניים

החוק מחייב לטפל ולאכוף את החוק ולטפל בכל מקרה שקורה .

על המעסיק ללא שיקול דעת לוודא כי

1.מעסיקים מחויבים להעברת את חוק הטרדה מינית לפחות בשתי שפות

2.על המעסיק להתקין את התקנון למניעת הטרדה מינית בכניסות ראשיות ובמקומות הומה אדם

3.כל מעסיק מחויב למנות אדם שזהו תפקידו במקום העבודה

רצוי מאוד למנות אישה לתפקיד זה ולא גבר

4.על המעסיק לנקות ביוזמתו הוא לנקוט באמצעים בנושא זה כגון הסברה שמחייבת להתבצע מאת לאת במקום העבודה על חשבון שעות העבודה

 

מעסיק שלא יפעיל בהתאם יידרש לשלם פיצוי לקורבן שעבר פגענות זאת

 

יחסי מרות ואופי העברת מסרים כלפי המעביד אסור.

 

בכל מקרה של הגשת תלונה במקום העבודה יש לקבל את התלונה מידית.

לאחר מכאן יהיה בירור

ולאחר מכן מתן המלצות למעסיק

ביצוע/אי ביצוע של ההמלצות מה לעשות עם העובד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X